Αρχική σελίδα; Χρήμα Προθεσμιακές Καταθέσεις Attica Bank Προθεσμιακές Καταθέσεις
Bookmark and Share
Attica Bank Προθεσμιακές Καταθέσεις

Attica Bank

Η Attica Bank ιδρύθηκε το 1925. Οι μέτοχοι της τράπεζας είναι το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών - Εργοληπτών - Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Με ενεργητικό που ανέρχεται σε 3.9 δις ευρώ, διαθέτει ένα δίκτυο 78 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Η Attica Bank έχει διευρύνει το εύρος των εργασιών της στην παροχή πλήθους τραπεζικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία απευθύνονται σε ιδιώτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρίες
.

Attica Bank Προθεσμιακές Καταθέσεις

Στις προθεσμιακές καταθέσεις, το κεφάλαιο τοποθετείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στον λογαριασμό με απόδοση μεγαλύτερη απο εκείνη ενός απλού λογαριασμού ταμιευτηρίου. Η  Attica Bank παρέχει μία σειρά προθεσμιακών καταθέσεων, απο απλές καταθέσεις προθεσμίας, σε καταθέσεις προθεσμίας 1,2 ή 3 μηνών με ελάχιστο ποσό κατάθεσης 30.000 ευρώ (Attica Προθεσμία), συνδυασμό δύο προθεσμιακών καταθέσεων (Multi Profit), μηνιαίας καταβολής τόκων για περίοδο 6,9,12,18 και 24 μηνών (Monthly Profit), συνδυασμό προθεσμιακής κατάθεσης και τοποθέτησης σε αμοιβαίο κεφάλαιο (Choice Profit) και, τέλος προθεσμιακή κατάθεση με προκαταβολή των τόκων (Early Profit).System.IndexOutOfRangeException: There is no row at position 0. at System.Data.RBTree`1.GetNodeByIndex(Int32 userIndex) at System.Data.RBTree`1.get_Item(Int32 index) at System.Data.DataRowCollection.get_Item(Int32 index) at ETravel.MoneyExpert.Modules.BankServices.katatheseisprothesmias1.mainTable() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetCachedContentXml() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.get_ContentXmlReader() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetContent() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.GetCachedContent() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.BuildControls() at Netvolution.Site.Modules.CustomControlBase.Initialize(Object sender, EventArgs args)Άλλες υπηρεσίες