Αρχική σελίδα; Χρήμα Καταναλωτικά Δάνεια Eurobank Καταναλωτικά Δάνεια
Bookmark and Share
Eurobank Καταναλωτικά Δάνεια

Eurobank

Η Eurobank EFG ιδρύθηκε το 1990 ώς Ευρωεπενδυτική Α.Ε. και με μία σειρά εξαγορών και συγχωνέυσεων έφτασε στη σημερινή της μορφή, ενός ευρωπαϊκού οργανισμού με σύνολο ενεργητικού άνω των €82,2 δισ και με 24.000 άτομα στο ανθρώπινο δυναμικό της. Ο όμιλος της Eurobank δραστηριοποιείται σε ένα σύνολο χωρών μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Ρουμανία, η Τουρκία, η Πολωνία, η Ουκρανία, το Ην. Βασίλειο, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα διαθέτει ένα δίκτυο 1.700 υποκαταστημάτων και σημείων πώλησης. Διαθέτει μία ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες σε τραπεζικά προϊόντα.

Eurobank Καταναλωτικά Δάνεια

Η Eurobank παρέχει ένα σύνολο καταναλωτικών δανείων διαφορετικών όρων για διαφορετικές ανάγκες. Έτσι, παρέχονται καταναλωτικά δάνεια σταθερού επιτοκίου (Ευέλικτη Γραμμή σταθερού επιτοκίου), κυμαινόμενου επιτοκίου (Ευέλικτη Γραμμή κυμαινόμενου επιτοκίου), προγράμματα μεταφοράς υπολοίπων (Μεταφορά Οφειλών σε "εν τάξει" σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου ή Μεταφορά Οφειλών σε "ανοιχτή γραμμή εν τάξει"), ανοιχτό καταναλωτικό δάνειο με δυνατότητα υπερανάληψης (Overdraft- Όριο Υπερανάληψης με ελάχιστη καταβολή), καταναλωτικό δάνειο για μισθωτούς (Δάνειο 12 για Μισθωτούς), δάνειο για αγορά αυτοκινήτου και, τέλος, δάνεια για αγορά αυτοκινήτου.


Καταναλωτικά Δάνεια
Τράπεζα Όνομα δανείου Νόμισμα Δανείου Κατηγορία Δανείου Επιτόκιο Αρχικής Περιόδου Διάρκεια Αρχικής Περιόδου Επιτόκιο Επόμενης Περιόδου  
Eurobank
Ευρώ € Μεταφορά Δανείου / Οφειλών 10,90% Κυμαινόμενο 6 μήνες 10,90% Κυμαινόμενο
Αναλυτικές πληροφορίες
Eurobank
Ευρώ € Αυτοκινήτου 11,00% Σταθερό 1 χρόνου 11,00% Σταθερό
Αναλυτικές πληροφορίες
Eurobank
Ευρώ € Μεταφορά Δανείου / Οφειλών 11,40% Σταθερό 1 χρόνου 11,40% Σταθερό
Αναλυτικές πληροφορίες
Eurobank
Ευρώ € Κυμαινόμενου Επιτοκίου 11,95% Κυμαινόμενο 6 μήνες 11,95% Κυμαινόμενο
Αναλυτικές πληροφορίες
Eurobank
Ευρώ € Προσωπικό 14,50% Κυμαινόμενο 6 μήνες 14,50% Κυμαινόμενο
Αναλυτικές πληροφορίες
Άλλες υπηρεσίες